Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Aracınızla karıştığınız trafik kazasından dolayı otomobilinizde bir değer kaybı oluştuğunu düşünüyorsanız aşağıdaki dilekçeyi kendinize göre uyarlayarak sigorta şirketine başvuru yapabilirsiniz.

Talep etmeniz gereken miktarın ne kadar olması gerektiği konusunda bir eksperden veya uzmandan yardım almanız gerekmektedir. Dilekçe ve ek belgeleri mutlaka iadeli taahhütlü olarak gönderin ki, hem ne başvurusu yaptığınız hem tebliğ tarihi belli olsun ki, sigorta şirketine yasal olarak tanınan 15 günlük cevap süresinin ne zaman başladığı ve bittiği hesaplanabilsin. Aksi takdirde, hiç başvuru yapmadığınız şeklinde savunmalar ile karşılaşabilirsiniz.

………………………… SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNE
İSTANBUL

TALEPTE BULUNAN : ……………………………, ( T.C ………….. )

ADRESİ :
EPOSTA VE TELEFON :

TALEPTE BULUNULAN : ………………………. SİGORTA A.Ş.
ADRESİ :

KONU : ……………………….. Plaka Sayılı Araçta Meydana Gelen ………………….. TL Değer Kaybının Ödenmesi Talebi Hakkında.

AÇIKLAMALAR :

…………………………….. poliçe numarası ile şirketinize sigortalı ……………….. plaka sayılı araç ………………. tarihinde bana ait ……………… plaka sayılı araca çarparak maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmesine sebebiyet vermiştir.

Kaza neticesi bana ait ………………………… plakalı araçta …………………. TL değer kaybı oluşmuştur. İş bu değer kaybının iş bu talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tarafıma ait olan …………….. Bankası ………………….. Şubesine ait İBAN TR …………………………………… numaralı hesaba yatırılmasını aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususunu saygı ile ihtar ederim.

…../…../…….
(Dilekçe ne zaman verilecekse tarihi ona göre değiştiriniz)
Talepte Bulunan
İsim ve imza

EKLER:

1-) Tramer kayıtları
2-) Kaza Tespit Tutanağı
3-) Her iki tarafa ait araç ruhsatları
4-) Her iki tarafa ait sürücü belgeleri
5-) Sigorta poliçesi