30 Mart 2019

Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplama

Yaşanan kazalara bağlı olarak kaza geçiren ya da mesleki hastalığa yakalanan kişinin bunun sonucunda vücudunun bir bölümünün ya da bazı organlarının görevlerini yerine getirmeyecek duruma gelmesi durumunda sakatlık tazminatı hesaplama hakkı ortaya çıkmaktadır. Bu tazminat hakkı sürekli sakatlık tazminatı ve geçici iş görmemezlik tazminatı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Sürekli Sakatlık Tazminatı Nedir?
Geçirdiği kaza sonrasında iş göremez duruma gelen kişilerin bu nedenle yaşadıkları maddi kaybın telafi edilmesini sağlamak amacı ile tazminat ödenmesi zorunlu tutulmaktadır. Kişinin çalışamayacak hale gelmesinin yanı sıra yaşıtlarına oranla çalışmak için daha fazla çaba ve efor sarf etmeye mecbur kaldığı durumlarda dahi sakatlık tazminatı ödenmesi gerekir. Bu sakatlık durumunun geri dönüşümsüz olarak meydana geldiği durumlarda talep edilen tazminat tutarına ise sürekli iş görmemezlik tazminatı ya da sürekli sakatlık tazminatı adı verilmektedir.

Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?
Bu tip tazminat davalarında en önemli olay zaten kazaya uğrayarak mağdur olan kişinin daha fazla mağdur olmasının önüne geçilmesi için mutlaka tazminatın doğru hesaplanması gerekir. Sigorta şirketleri bu tip hesaplamalarda daha az tazminat ödemek için farklı yöntemler kullanırken bu nedenle mağdur olmamak adına konunun uzmanı hukukçu ve bilirkişilerden destek alınması önemlidir. Sürekli sakatlık tazminatının hesaplanmasında değerlendirmeye alınan en önemli kriter kişinin devlet hastanesinden aldığı heyet raporunda belirtilen maluliyet oranıdır. Bu oran ne kadar yüksek olursa kişinin alacağı tazminat tutarı da aynı şekilde yükselir.

Çünkü kişinin mağduriyet oranı da eş olarak yükseliş göstermektedir. Bu oranın yanı sıra sakatlanan kişinin mesleği, çalışırken aldığı maaşı ve aylık kazancı ve ustalık durumu gibi kriterlerde hesaplamada dikkate alınan diğer önemli verilerdir.

Aracınızda meydana gelen değer kaybını hesaplamak için aşağıdaki formdan bizlere ulaşabilirsiniz. [pirate_forms]